نام صنعت تعداد مجموعه های

 ارزیابی شده

کاندیداهای دریافت

جوایز بین المللی

حد نصاب امتیاز کسب شده

 از 100 امتیاز ارزیابی

تعداد مجموعه های

برگزیده

لوازم خانگی 87 22 72 5
صوتی و تصویری 24 12 65 3
مبلمان 90 31 68 4
دکوراسیون داخلی 25 8 80 3
فرش و موکت 59 13 84 3
کالای خواب و منسوجات 37 9 85 3
رنگ و رزین 27 6 82 2
شوینده و بهداشتی 21 8 76 3
لوازم روشنایی و لوستر 35 12 68 3
کاشی و سرامیک 45 14 83 3
تاسیسات و سیستم گرمایشی و سرمایشی 59 12 75 2
تجهیزات آشپزخانه 54 23 82 4
تجهیزات حمام، سونا و استخر 23 8 76 2
سرمایه گذاری در مسکن 20 8 65 3
ساختمان و صنایع وابسته 620 34 78 5
بانکدار و موسسات مالی و اعتباری 32 17 75 4
بیمه 22 10 70 3
ارتباطات و اینترنت 28 16 67 3