دیباچه

بخش خصوصی برای شتاب در رشد تولید و اقتصاد ملی، ناگزیر به انجام اصلاحات هستیم؛ نقش های اجرایی دولت باید از مقررات گذار قوی به تسهیل buying a research paper و تشویق کننده محض تغییر جهت دهد و این تغییر باید به سمت ایجاد فرصت چه بسا در مسیر توسعه و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیازمند بهره گیری از تمامی توان و پتانسیل کشور هستیم که مهمترین آنها در این مسیر به کارگیری مدیران، متخصصین، صنعتگران، اساتید این مرز و بوم میباشد، آنچه ایران را می سازد تفکر و اندیشه روسا، مدیران و متخصصین کشور می باشد که با حمایت، تشویق و توجه بیش از پیش به آنان می توانیم به پیشرفت های بزرگی در کشور دست یابیم و در این مسیر آنچه به عهده دولت قرار دارد این است که تمامی توان خود را برای حمایت از مدیران، صنعتگران و متخصصین به صحنه آورد. در همین راستا به منظور بررسی اندیشه ها و هم افزایی بیشتر بین مسئولین دولتی با مدیران، متخصصین و صنعتگران بخش غیر دولتی فرصتی رو در رویی نمایندگان بخش دولتی و خصوصی را در قالب اجلاس روسای ما بر این باوریم که بهترین مدیران صنعتی، متخصصان و استادان دانشگاهی را داریم و می توانیم با تلاش و کوشش و حمایت های مسئولین و دولت تدبیر و امید به قله های افتخار و توسعه و پیشرفت برسیم، آنچه ما را به اهداف سند چشم انداز ایران 1404 می رساند تولید و ایجاد اندیشه، فن آوری و دستان پرتوان تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی امید است در این رویداد ملی با حضور جامع و عزم جدی تمامی دست اندرکاران ، نخبگان، how to write a philosophy paper example صنعتگران، مدیران و برای نقش آفرینی فعالان بخش خصوصی صورت گیرد.آیتِک (روسای صنعت، تجارت و اقتصاد ایران) فراهم آورده ایم است. متخصصین اجرائی و آکادمیک شاهد حصول به اهداف مورد تاکید فوق الذکر باشیم.

ستاد برگزار اجلاس

parallax-image

تمایز و برتری های اجلاس روسای آیتک

1- جوایز بین المللی مهر تاییدی بر عملکرد سازمانی و کیفیت تولیدات برگزیدگان در داخل و خارج کشور می باشد.

2- برگزیدگان امکان تبلیغات و معرفی دستاوردهای خود را در حضور مسئولین و مقامات دولتی خواهند داشت.

3- جوایز بین المللی برگزیدگان در سطح جهانی ثبت گردیده و قابلیت ریجستر دارد.

4- برگزیدگان، مجوز استفاده از آرم گواهینامه بین المللی را جهت درج بر روی تولیدات و تبلیغات دریافت می نمایند.

5- برای نخستین بار دبیرخانه اجلاس روسای آیتِک اسامی برگزیدگان را در روزنامه های پرتیراژ صبح ایران منتشر و در رسانههای ملی اعلام می نماید.

6- برای نخستین بار چهره برون سازمانی شرکتها از نگاه مشتریان ارزیابی شده است.

7- اجلاس روسای آیتِک برای نخستین بار در سطح کشور موفقیت و توانمندی های یک سازمان را از ابعاد گوناگون بررسی و ارزیابی می نماید.

8- اجلاس روسای آیتِک فرصت ویژه ای برای دریافت ارزشمندترین جوایز ملی و بین المللی در یک رویداد ملّی را فراهم نموده است.

9- اجلاس روسای آیتِک با هدف تشویق مصرف کنندگان به استفاده از محصولات و خدمات برگزیدگان، آنها را در سطح کشور معرفی می نماید.

10- اجلاس روسای آیتِک برای نخستین بار با اهداء جوایز معتبر بین المللی از شرکت های تولیدی و خدماتی تقدیر می نماید.

11- جوایز بخش بین الملل برای برگزیدگان یک امتیاز و دستاورد بین المللی در حوزه صادرات محسوب می شود.

Ax 13