جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی

ریاست محترم خانه اقتصاد ایران

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور

جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای دکتر مرتضی بانک

مشاور محترم رئیس جمهور و ریاست شورای عالی

مناطق آزاد، تجاری و ویژه اقتصادی

جناب آقای مهندس رضا رحمانی

قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید

جناب آقای دکترمحمد نهاوندیان

معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور

جناب آقای دکتر عیسی منصوری

معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در امور توسعه کارآفرینی و اشتغال

جناب آقای دکتر مصطفی کواکبیان

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای محمد طحان پور

ریاست محترم اتحادیه لوازم خانگی تهران

جناب آقای دکتر پدرام سلطانی

نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی

صنایع، معادن و کشاورزی ایران

جناب آقای دکتر حمیدرضا فولادگر

ریاست محترم فراکسیون حمایت از

تولید ملی مجلس شورای اسلامی

سرکار خانم دکتر زهرا سعیدی

عضو محترم کمیسیون اقتصادی

 مجلس شورای اسلامی